TEKLİF AL

Kdv İadesi Hizmetleri

Mükelleflerin nakden ve mahsuben iade alabilecekleri katma değer vergisinin tespiti, karşıt incelemelerin ve analitik incelemelerin yapılması, işlemlerin mevzuatlar çerçevesinde incelenmesi ve raporlaması hizmetlerini uzman ve deneyimli kadrolarımız ile hızlı ve sonuç odaklı bir şekilde yerine getirmekteyiz.

KDV İadesi hizmetlerimiz;

• Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• İhraç kayıtlı satışlar nedeniyle nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• İndirimli orana tabi teslimler nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• Altın, gümüş veya platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde istisna uygulaması nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• Rafinaj faaliyetlerinde istisna uygulaması nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• Mal ihracı nedeniyle oluşan KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• Hizmet ihracı nedeniyle oluşan KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• Petrol Aramaları faaliyetlerinde KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki mal teslimleri,


• Altın, gümüş veya platin gibi değerli maden arama faaliyetleriyle işletme ve zenginleştirme işlemlerinde uygulanan istisna nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• Türkiye-AB Çerçeve anlaşması kapsamında yapılan teslimler nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,


• İndirimli orana tabi malların ihraç amaçlı teslimi nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma.