TEKLİF AL

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı.

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı.

26 Mart 2020 tarihli ve 1 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.