TEKLİF AL

Kısa Çalışma Ödeneği Ne zaman Ödenecek?

Mahmut SUÇİÇEK | 17.04.2020

Tüm Dünya da ve Ülkemizde de yoğun bir şekilde görülen Covid19 salgınının ülkemiz ekonomisine etkilerini azaltmak adına “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen bir paket açıklanmıştır. Ekonomik İstikrar Kalkanı adı verilen pakette ‘’Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak’’ ibaresinin geçmesiyle birlikte, Kısa Çalışma Ödeneği aktif bir şekilde gündemimizde yer almaya başlamıştır.

 

Bu uygulamayla faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin maliyetinin azaltılması hedeflenmektedir.

 

İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabiliyor.
 

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, işverence Kuruma yapılan başvurunun uygun bulunmasının yanında, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün içinde kesintisiz çalışmış olması ve son üç yıl içinde adına en az 450 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

 

Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor. Bir kişi çalıştıran işveren de bu uygulamadan yararlanabiliyor. Başvurular için sektör ayrımı da yok, her sektörden başvuru yapılabiliyor. SGK ve Maliye borcu olan bir işveren de kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.

 

Kısa çalışma azami uygulanma süresi 3 ay olurken, talebi kabul edilen işverenlerin, uygulamadan yararlandıkları süre boyunca işçi çıkarmamaları gerekiyor.

 

Kovid-19'dan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren, buna ilişkin kanıtlarla birlikte "Kısa Çalışma Talep Formu" ve "Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi"ni bağlı olduğu İŞKUR birimine elektronik posta göndererek kısa çalışmaya başvurabiliyor. Başvurularının sonucu da elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese bildiriliyor.

İşverenin başvurusu kabul edildikten sonra ödemeler İŞKUR tarafından çalışanların banka hesaplarına doğrudan yapılıyor.

 

Bu günlerde işletmelerimiz ve esnaflarımız ciddi anlamda finans sıkıntısı yaşamaktadırlar. İşverenlerin maliyetinin azaltılması anlamında kısa çalışma ödeneğinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması büyük önem teşkil etmektedir.

 

Bu anlamda işverenlerin başvuru yaparken belgelerinin eksiksiz olması ve ödemelerin çalışanların banka hesaplarına doğrudan yapıldığı için IBAN bilgilerinin hazırda bulundurmaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dikkat etmelerinde fayda bulunan hususlardan bir tanesi de tüm çalışanlar için değil şartları uygun olan çalışanlar için başvuru yapılmasıdır.

 

Tabi işverenlerin başvuru işlemlerinin hızlı ve sağlıklı olmasının yanında İŞKUR’unda başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirip sonuçlandırması önem arz etmektedir.

 

İŞKUR ile yaptığımız görüşmelerde Diyarbakır’da bugüne kadar yaklaşık 2600 civarında işverenin kısa çalışma ödeneğine başvurduğu ve şu ana kadar Adana Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından onaylanan başvurunun da 180 civarında olduğu ve kısım ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtilmiştir.

 

Verilere baktığımızda onaylanan başvuru sayısının çok az olduğu işlemlerin çok yavaş ilerlediği görülecektir.

 

Diyarbakır İŞKUR başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını ancak işverenlerden feedback anlamında sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. İşverenlerin geri bildirimlerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri dile getirilen hususları ortadan kaldıracaktır.

 

Tabi başvuruların onay mercii Diyarbakır ilinin bağlı olduğu Adana Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı’dır. Yapılan başvurulardan onaylanan sayılara baktığımızda Grup Başkanlıklarında bazı tıkanmaların olduğu ve işlerin yavaş ilerlediği görülmektedir.

 

Zor süreçten geçtiğimiz bu günlerde çalışanların ve işverenlerin mağdur edilmemesi için herkesin üstüne düşen görevi büyük bir özveriyle yerine getirmesinde büyük yarar vardır.