TEKLİF AL

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

KONU: Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratları

28.05.2020 tarih ve VUK-131/2020-10 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • E-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma  günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu sirkülere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

 

Bilgilerinize Sunulur,

Saygılarımızla,

AND SPİCA YMM A.Ş.