TEKLİF AL

Eğitim Hizmetlerimiz

Bilgiye erişim, paylaşım ve bilginin güncellenmesi büyümenin en temel vazgeçilmezidir. Bu felsefi yaklaşımla hareket eden ANDSPİCA, faaliyet alanında kurumsal eğitimler vermektedir. Eğitim yaklaşımında yetişkin eğitimi metodolojisi kullanan şirketimiz özellikle grup eğitimlerinde uzmanlaşmıştır.  Ülkemizde vergi ve ticaret hukuku alanındaki hızlı değişimi sürekli takip eden uzman eğitmenlerimizle aşağıdaki alanlarda kurum içi veya kurum dışı eğitimler vermektedir.

• Türk Ticaret Kanunu Eğitimleri
• Şirketlerin Mali Departmanlarına Yönelik Eğitimler
• Uluslararası Muhasebe Standartları (UFRS) Eğitimi
• Finansal Tablo Hazırlama Eğitimleri
• Mali Mevzuatta Ortaya Çıkan Yeni Uygulamaların Eğitimi,
• Uluslararası Muhasebe Standartları (UFRS) Eğitimi
• Vergi Seminerleri
• Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi
• Vergi Hukuku Eğitimleri,
• Ticaret Hukuku Eğitimleri,
• Borçlar Hukuku Eğitimleri,
• Muhasebe Eğitimleri,
• İç Kontrol Eğitimleri,
• Spesifik Konularda Sektör Temsilcilerine Yönelik Eğitim