TEKLİF AL

Ticaret Hukuku Danışmanlığı

Şirket kuruluşlarının ulusal ve uluslararası ticaret hukukuna uygun olması, genel kurul ve yönetim kurullarının işleyişi, hissedarların ve şirket çıkarlarının korunması ve kollanması, ayrıca akitlerin hem ulusal hem de yabancı ülke hukuklarına göre düzenlenmesi konularında AND Spica olarak uzmanlarımız tarafından aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. 

Hizmetlerimiz;
• Türk Ticaret Kanunu’na Uyum Danışmanlığı,
• Ticaret Hukuku Sözleşmeleri Danışmanlığı,
• Yabancı Sermaye Hukuku Danışmanlığı,
•  TTK Gereği Ayni Ve Nakdi Sermayeli Şirket Kuruluş İşlemlerinin Yapılması,
•  Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması Veya Yeni TTK’na Uyumlaştırılması,
• Türkiye’de Şirket Kuruluşu İşlemleri, Yabancı Veya Yerli Şirketlerin Türkiye’de Şube Ve/Veya İrtibat Bürosu Kuruluşlarının Gerçekleştirilmesi,
• İş Ortaklığı (Joint Venture) Ve Konsorsiyum Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakere Yönetimi,
• Şirketlerde Hukuki Yapılandırma,
• Proje Finansmanı Ve Teminatlar Konusunda Danışmanlık,
• Anonim Şirket Hisse Senetlerinin Oluşturulma Süreçlerinin Takibi,
• Türk Şirketlerinin Yurtdışında Şirket Kurumalarına İlişkin Yerel Bürolarla İşbirliği Sağlanarak, İşlemlerin Takibi Ve Sonuçlandırılması,
• Şirketlerde Sınırlı Yetkili Atamaya Yönelik İç Yönergeler Hazırlama,
• Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması, Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının, İmza Sirkülerinin Vb. Hizmetlerinin Verilmesi, Şirket Genel Kurullarının Organize Edilmesi,
• Şirket Ticaret Sicil İşlemleri Ve Prosedürlerinin Yürütülmesi.
• Şirket Değerleme Danışmanlığı,
• Şirket Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı,
• Şirketlerin Sermaye Artırımı Ve Sermaye Azaltımı İşlemleri,
• Şirketlerin Satın Alma Ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Danışmanlığı,
• Şirketlerin Hisse Devir İşlemlerinin Yürütülmesi,