TEKLİF AL

Uluslararası Vergi Ve Denetim Hizmetleri

Günümüzde sermayenin hızlı dolaşımı ve küreselleşmesine bağlı olarak şirketlerin ülke dışında varlıkları bulunmakta ve bu nedenle yabancı ülkelerin vergi mevzuatları hakkında bilgi edinme ihtiyaçları oluşmaktadır. AND Spica danışmanlık verdiği müşterilerine, ülkenin barındırdığı riskleri ve avantajları raporlaması konusunda uzmanlaşmıştır. Gerek yabacı uyruklu şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri gerekse Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki faaliyetlerinin ülke vergilendirme rejimine uyumu profesyonel çözümlerle müşterilerimize sunulmakta ve değişiklikler periyodik olarak raporlanmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki ülkemizin yabancı ülkelerle yaptığı vergi ve sosyal güvenlik anlaşmalarının yorumlanması yetkinlik ve deneyim gerektirmektedir. Bu alanda uluslararası vergi danışmanlığı ve denetim hizmetini talep halinde ihtiyaç duyulan dillere uygun olarak sunmaktayız.

Hizmetlerimiz;
• (IFRS)  Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarınca, finansal tablolarının denetimi ve raporlanması,
• Çoklu ülke operasyonları ve/veya işlemleri olan şirketlerin faaliyetlerini etkileyecek diğer ülke mevzuatları ile uluslararası mevzuattaki değişikliklere ilişkin danışmanlık hizmetleri,
• Uluslararası vergi planlaması ve yönetimi hizmetleri,
• Yerel mevzuat ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca uluslararası vergi planlama stratejileri,
• Alman Ticaret Kanununa (HGB) uygun olarak finansal tabloların denetimi ve raporlanması,
• Şirketlerin vergi pozisyonlarının iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,
• Çok uluslu satınalmalarda raporlama ve danışmanlık,
• US GAAP’a (ABD) göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi ve raporlanması,
• UK GAAP’a (İngiltere) göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi ve raporlanması,
• Türkiye’de yerleşik kurumların yurt dışında mukim firmalarla gerçekleştirdikleri işlemlerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi,
• Türkiye'ye yapılacak yatırımlara yönelik, temettü akışı, ileride olası bir hisse satışına bağlı oluşacak değer artış kazancı ve operasyonların finansmanı vs konularında danışmanlık 
.