TEKLİF AL

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi sistemimizin temelinde birçok konuya ilişkin uygulamaya birliği bulunmamaktadır. Bu durum vergi idaresi ile mükellefleri çoğu kez karşı karşıya getirmektedir. Yorum farkları ise mükellefler adına ek vergi ve cezalar doğurabilmektedir. Vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözüm yolları bulunmaktadır. AND Spica bünyesinde vergi uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla adli ve idari hukuk alanında uzmanların yer aldığı departman bulunmakta olup çözüme yönelik tüm süreçleri raporlayarak süreci yönetmektedir. 
Bu süreçte; vergi mevzuatında öngörülen idari ve adli çözüm yollarına ilişkin aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz;
• Vergi uyuşmazlıkları/incelemeleri konusunda danışmanlık ve süreç takibi
• Uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının yönetimi,
• Uzlaşma yönetimi, 
• Uzlaşma Komisyonuyla yapılan toplantılara iştirak
• İhtilaflar halinde mahkeme başvuru,  başvuru ve savunma dilekçelerin hazırlanması, 
•duruşmalara katılmak
• idari dilekçelerin hazırlanması.