TEKLİF AL

Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatı karmaşıklığı konusunda alt uzmanlık alanlarına sahip olan şirketimiz bütün gücünü uzman ve deneyimli kadrolarından almaktadır. Kariyer geçmişlerinde kamu sektöründe ve özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan uzmanlarımız vergi mevzuatına hem teorik hem pratik düzeyde hakimdirler.  Bu alandaki yetkinliğimiz ile müşterilerimize aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz;
• Sistematik vergi danışmanlığı,
•Kurumlar Vergisi Danışmanlığı,
•Katma Değer Vergisi Danışmanlığı,
•Özel Tüketim Vergisi Danışmanlığı,
• Uluslararası Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı, 
• Gelir Vergisi Danışmanlığı,
• Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi Danışmanlığı,
• Yabancıların Vergilendirilmesine Yönelik Danışmanlık
• Varlıklı Aile Vergi Danışmanlığı,
• Uluslararası Vergileme, Çifte Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı,
• İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer mali kanunlar ile bu kanunlara ait yönetmelikler hakkında danışmanlık,
• Devlet Teşvikleri - Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri Danışmanlığı
• Şirket Yapılandırması Danışmanlığı