TEKLİF AL

Outsourcing Hizmetleri

Müşterilerimizin iş yönetim süreçlerine katkı sağlayan hizmetlerimizden biri olan dış kaynak kullanımı (Outsourcing) ile şirketlerin kendi uzmanlık alanlarına odaklanmalarını sağlıyoruz. Bilginin hızla değiştiği, rekabetçi piyasa şartları belirli büyüklüğün üstündeki şirketlerin kendi ana faaliyet konularındaki hizmetleri ve ihtiyaçlarını dış kaynak kullanarak (outsourcing) temin etmektedirler. Bu yöntem zaman tasarrufuna, ve büyümeye katkı sağladığı gibi maliyetler açısından da efektif bir çözümdür. And Spica olarak verdiğimiz Outsourcing Hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır:

Muhasebe ve Finansal Destek
- Muhasebeleri kendi çalışanları tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü,  
- Muhasebe programlarının kurulumu ve teknik destek,
- Genel muhasebe için deneyimli personel temini ve departman denetimi, finans personeli temini
- Yurtdışı merkezli şirketlerden yerel şubelere gelen finansal tabloların uluslararası muhasebe formatlarına göre hazırlanması,
Vergi Beyanname Hazırlama ve Kontrol
- Vergi Beyannameleri için sınırlı inceleme,
- Şirketlere özel vergi takvimi planlarının hazırlanması,