TEKLİF AL

Şirket Birleşme Bölünmeleri

Ürün ve hizmetlerin benzeşimi şirketleri ve markaları pazarlarda birleşmeye, bölünmeye veya devir işlemlerine zorlamaktadır. Sermaye Şirketlerinde Birleşme, Tam ve Kısmi Bölünme ve nevi değişikliği işlemlerinin yetkinlik derecesi, başarıyı temelden etkileyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda uzman ve deneyimli kadrolarımızla; sözleşmelerin düzenlenmesi, şirket içi yazışma düzeni, tescil prosedürleri ve gerekiyorsa adli makamlara başvuru süreçlerinin yönetimi konularında hizmetler sunmaktayız.

Şirketlerin Birleşme, Devir ve Bölünmelerine İlişkin Sunduğumuz Hizmetler:
• Şirket Bölünmelerinde Vergi Danışmanlığı,
• Vergi Risk Tespiti ve Raporlama,
• Şirket Satın Almalarında Vergi Konuları,
• Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergi Teşvikleri,
• Şirket Kuruluşu (Limited ve Anonim Şirket), Şube ve İrtibat Büroları Kuruluşu,
• Her Türlü Sözleşmenin Taslak Çalışmalarını Yapmak ve Bunlar Hakkında Mütalaa Vermek,
• Şirketler, Şubeler ve İrtibat Bürolarının Vergi ve Sosyal Sigorta Açılış, Kapanış ve Adres Değişikliği İşlemlerinin Yapılması,
• Serbest Bölgelerde Kurulacak, Yerli ve Yabancı Ortaklı Şirketlerin Şubesi, İrtibat Bürosu Kuruluşları Hizmetleri,
• Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin Görüşülmesinde Aktif Rol,
• Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama
• Şirketin/Markanın Satışı için Finansal, Hukuksal, Vergisel Açıdan Hazırlama,
• Alıcının veya Alıcıların Niyet Mektuplarının Finansal Açıdan İncelenmesi.