TEKLİF AL

Teşvik Mevzuatı Ve Uygulamaları

Vergi, , gümrük, dış ticaret mevzuatları ile teşvik ve İstisnaların yer aldığı mevzuatlar yan yana geldiğinde hem olabildiğince teknik hem de karmaşık bir yapıya bürünmektedir. Birbirine girift bu alanlara ilişkin sorunların çözümü, alanında tam bir uzmanlık gerektirmektedir.
Teşvikler ve istisnaları konusunda kesin geçerli bir şey yoktur. Bu alanda stratejik yatırım kapsamına giren yatırımlar tüm desteklerden yararlanabileceği gibi; yalnızca genel teşvik uygulaması kapsamına giren yatırımlar ise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlandırılabilir. Bu konuda uzmanlarımızdan teknik destek almanız gelecekte ciddi sorunlar yaşamanızın önüne geçer.

Hizmetlerimiz;
• Yatırım Teşvik Mevzuatı (Yatırım İndirimi İstisnası, KDV İstisnası, Vergi-Resim-Harç İstisnası Vb.) Danışmanlığı, 
• Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Çerçevesindeki Uygulamaları Danışmanlığı,
• Serbest Bölge Teşvikleri Mevzuatı Danışmanlığı,
• Ar-Ge Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı,
• Marka Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı,
• Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununda Yer Alan Teşvik ve İstisnalara İlişkin Danışmanlık,
• Fuar, Sergi, Panayır Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı,
• Teknopark Teşvikleri Mevzuatı Danışmanlığı,
• “Görünmeyen İşlemler” Danışmanlığı,
• Diğer Vergi Teşvikleri İçin Danışmanlık,

Yukarıdaki belirtilen teşvik ve istisnalara ilişkin YMM tasdiklerinin yapılması ve bağımsız denetim raporlarının düzenlenmesi uzman ve profesyonel kadrolarımız tarafından yapılmaktadır.